Tag Archives: ฟันคุดระหว่างการดัดฟัน

 • จัดการอย่างไร เมื่อมีฟันคุดระหว่างการดัดฟัน

  Posted on November 18, 2016 by in บทความน่ารู้
  Share Button

  จัดการอย่างไร เมื่อมีฟันคุดระหว่างการดัดฟัน “ฟันคุด” เป็นลักษณะฟันที่ทันตแพทย์ไม่แนะนำให้เก็บเอาไว้อยู่แล้ว ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำการดัดฟัน ทันตแพทย์ก็แนะนำให้เอาฟันคุดออกเสียตั้งแต่ตอนฟันคุดยังไม่ก่อปัญหา เพราะฟันคุดนั้นไม่ได้สร้างประโยชน์ในช่องปาก ไม่ได้ช่วยให้ระบบบดเคี้ยวดีขั้น ไม่ได้มีหน้าที่ใดๆ ทั้งสิ้น มีแต่จะทำให้เศษอาหารเข้าไปติดได้ง่าย และเป็นสาเหตุของฟันผุต่างๆ รวมทั้งยังมักจะทำให้ช่องปากมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วย แต่การเอาฟันคุดออกนั้นก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ สภาพฟันและเหงือก ฯลฯ ซึ่งทันตแพทย์จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป บางคนอาจจะใช้วิธีถอนฟันคุดได้ แต่ในบางรายต้องผ่าตัดฟันคุดออกเท่านั้น ควรเอาฟันคุดออกก่อนหรือหลังดัดฟัน ที่จริงแล้วฟันคุดสามารถผ่าเอาออกได้ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังดัดฟัน แต่หากเอาออกก่อนการดัดฟันได้ก็จะง่ายและดีต่อการดูแลรักษาช่องปากระหว่างที่ดัดฟันมากที่สุด โดยกรณีที่ต้องเอาฟันคุดออกก่อนการดัดฟัน ก็เพราะฟันคุดซี่นั้นขวางหรือมีผลต่อการเลื่อนฟันซี่อื่นๆ หากมีอาการปวดบวมอักเสบร่วมด้วย ก็ไม่ควรลังเลที่จะผ่าเอาฟันคุดออกไปซะ ส่วนในกรณีที่ต้องเก็บฟันคุดไว้หลังการดัดฟันนั้นอาจแบ่งได้เป็นหลายอย่าง เช่น ฟันคุดซี่นั้นอยู่ลึกมาก ไม่กีดขวางการเคลื่อนฟัน หรือคนไข้โดนถอนฟันกรามซี่ใหญ่ซี่อื่นไป และอาจต้องใช้ฟันคุดมาแทนที่ ก็สามารถจะรอให้ดัดฟันเสร็จก่อนแล้วค่อยมาจัดการเรื่องฟันคุดที่หลัง ถ้าเก็บฟันคุดไว้ จะมีผลเสียอย่างไร ในกรณีคนดัดฟันนั้น หากฟันคุดแทรกตัวขึ้นมาอาจเบียดกินพื้นที่แล้วทำให้ฟันหน้าเหยินออก หรือดันให้ฟันบิดเก และฟันคุดบางซี่อาจขวางการเคลื่อนที่ของซี่ฟันในระหว่างการดัดฟันได้ และอาจส่งผลเสียอื่นๆ ตามมาได้อีก อาจถึงขั้นเหงือกรอบๆ ฟันคุดอักเสบปวดบวมเป็นหนองเลยก็ได้ ดังนั้นทันตแพทย์จึงอยากให้คนไข้ที่จะเข้ารับการดัดฟันเอาฟันคุดออกแม้ยังไม่ปวด หรือไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ ให้เห็น เพราะอย่างน้อยก็ง่ายต่อการดูแลรักษาความสะอาดภายในช่องปากของคนไข้เอง เพราะการดัดฟันนั้นเรื่องของสุขภาพช่องปากต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง ควรดูแลอย่างถูกวิธีทั้งก่อน ระหว่าง […]

  Comments Off on จัดการอย่างไร เมื่อมีฟันคุดระหว่างการดัดฟัน
  Continue Reading...