Tag Archives: การเตรียมตัวและการใส่รากฟันเทียม

 • การเตรียมตัวและการใส่รากฟันเทียม

  Posted on October 9, 2016 by in บทความน่ารู้
  Share Button

             การเตรียมตัวและการใส่รากฟันเทียม             จะต้องทำอย่างไร หากต้องใส่รากฟันเทียม หลายคนคงสงสัย วันนี้เรามีวิธีเตรียมตัวมาแนะนำให้ค่ะ การเตรียมตัวสำหรับการใส่รากฟันเทียม มีดังนี้ 1.ควรดูแลสุขภาพเหงือกให้แข็งแรง และดูแลรักษากระดูขากรรไกรให้ดี เพื่อที่จะใช้รองรับรากฟัน และต้องรักษาสุขภาพของเหงือก และกระดูกขากกรไกรให้สมบูรณ์ 2.ต้องดูแลความสะอาดของสุขภาพช่องปากอย่าง เป็นอย่างดี ทั้งความสะอาด และความแข็งแรง ของเหงือก 3.พบทันตแพทย์เพื่อขอปรึกษาคำแนะนำเพิ่มเติมในการเตรียมตัว การรักษารากฟันจะอยู่ได้นานแค่ไหน การใส่รากฟันเทียมนั้นโดยปกติแล้วการใส่รากฟันจะอยู่ได้ 10 – 20 ปี ซึ่งจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของรากฟันที่ทันตแพทย์ใส่  และหากผู้ป่วยดูแลรักษาสุขภาพช่องปากเป็นอย่างดี และไปพบทันตแพทย์ตามกำหนด ทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการทำให้รากฟันเสียหาย  เช่น ฟันกรามที่ใส่รากนั้น ถ้าหากเราใช้คบกัดของแข็ง อาจได้รับการกระทบกระเทือน และฉีกขาด การฝังรากเทียมธรรมดานั้นไม่สามารถอยู่ได้นานมาก ถ้าหากอยู่ในตำแหน่งด้านหน้าของปาก เพราะฟันด้านหน้าเราใช้แทะหรือกัดอาหาร จึงทำให้ฟันด้านหน้าได้รับการกระทบกระเทือน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดรากฟันเทียมที่เราเลือกใส่ว่าเป็นลักษณะ ไหน การเลือกชนิดรากฟันเทียมนั้น ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ความเหมาะสม และอยู่ในดุลยพินิจของทันตแพทย์  

  Comments Off on การเตรียมตัวและการใส่รากฟันเทียม
  Continue Reading...