• ทันตกรรมจัดฟัน

  Posted on September 14, 2014 by in Uncategorized
  Share Button

   

  advertise-1

  ทันตกรรมจัดฟัน

  สำหรับการจัดฟันในปัจจุบัน กำลังได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมาก โดยการจัดฟัน มีหลายแบบด้วยกัน ทั้งที่เป็นการจัดฟันแฟชั่น หรือการจัดฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน ซึงการจัดฟันทั้งสองแบมีความแตกต่างกันมาก คือ การจัดฟันแบบสวยงามจะมีราคาที่ถูกกว่าการจัดฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง แต่ผลที่ตามมา คือ การจัดฟันแบบแฟชั่น จะไม่ช่วยให้ฟันที่มีลักษณะยื่นหรือผิดปกติต่างๆ ดีขึ้น การจัดฟัน แบบแฟชั่นจะใสเพื่อความสวยเท่านั้น และในบางครั้งอาจทำให้เกิดโทษด้วย เช่นทำให้เกิดการติดเชื่อภายในช่องปาก เพราะใช่เหล็กจัดฟันที่ไม่ได้มาตราฐาน หรือใช้ผิดวิธี
  ดังนั้นการจัดฟันที่ถูกวิธีโดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน จะช่วยให้ผลการจัดฟันมีประสิทธิภาพดีที่สุด และ ลดการเกิดอันตรายหรือเกิดการติดเชื้อภายในช่องปากอีกด้วย

  ขั้นตอนในการจัดฟันโดยทั่วไป คือ

  1.เข้ามาพบทันตแพทย์ เพื่อให้ทันตแพทย์ตรวจช่องปาก
  2.พิมพ์ฟัน เพื่อใช้ในการดูโครงสร้างของฟันที่มีลักษณะผิดปกติ
  3.เอ็กซเรย์เพื่อใช้ วิเคราะห์และวางแผนในการจัดฟัน ของทันตแพทย์
  4.ทันตแพทย์จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษา และค่าใช้จ่ายในการจัดฟันโดยละเอียด
  5.ทันตแพทย์จะแจ้งว่าจะต้องเคลียร์ช่องปากอะไรบ้าง ในส่วนนี้จะแตกต่างกันในแต่ละคน เช่นการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน หรือบางคนต้องผ่าฟันคุด
  6.ทันตแพทย์จะเริ่มติดเครื่องมือจัดฟัน
  7.เข้ามาพบทันตแพทย์เพื่อปรับเครื่องมือ และติดตามผลการจัดฟันอย่างต่อเนื่อง ทันตแพทย์จะเป็นผู้นัดว่าจะต้องเข้ามาพบตอนไหนบ้าง
  8.จัดฟันมาสักระยะหนึ่งก็จะใช้ยางดึงฟันแถวๆฟันกรามทั้ง 2 ข้าง
  9.เอาเครื่องมือจัดฟันออก
  10.ทำรีเทรนเนอร์

   

   

       รายละเอียด ของการจัดฟัน

   • จัดฟัน เริ่มต้นที่ 38,000 ไม่รวมค่าอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนระหว่างการรักษา

   • ก่อนการรักษาต้องพิมพ์ปากทำโมเดลฟัน เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา
    1000
    บาท
  • เอ็กซเรย์ฟิลม์ใหญ่ เพื่อดูลักษณะโครงสร้างของขากรรไกร และใบหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา 500  บาท  2 ฟิลม์  รวมเป็น 1000 บาท

  • เริ่มต้นติดเครื่องมือ สามารถเลือกจ่ายได้เป็น 3 แบบ คือ
  • จ่าย 3เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 5000 บาท  หรือ
  • จ่าย 4เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 4000 บาท หรือ
  • จ่าย 5เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 3000 บาท
  (ผลลัพธ์ และระยะเวลาในการรักษา ขึ้นกับสภาพฟันของแต่ละบุคคล)
   

  (การรักษา 2 ครั้งแรกเป็นการติดเครื่องมือ และหลังจากนั้นจะเป็นการปรับเครื่องมือ)

  • หลังจากนั้น จ่ายค่าปรับเครื่องมือ เดือนละ 1000 บาท จนครบ 38000 และถ้าหากยังไม่เสร็จ  ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอีกจนกว่าจะเสร็จ
  • หลังจากการจัดฟันเสร็จแล้ว ต้องทำเครื่องมือคงสภาพฟัน (รีเทนเนอร์) 2 ชิ้น ค่ารักษาประมาณ 2000 บาท/ชิ้น
Comments are closed.