• โภชนาการกับการเจริญเติบโตของฟัน

    Posted on October 13, 2016 by in บทความน่ารู้
    Share Button

                                 โภชนาการกับการเจริญเติบโตของฟัน

    ในวัยเด็ก ควรได้รับโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อการเจริญเติบโตของร่างกายอย่างเหมาะสมแล้ว

    ควรได้รับโภชนาการที่ถูกสุขลักษณ้เพื่อการเจริญเติบโตของฟันด้วย

    โภชนาการที่ถูกสุขลักษณะคืออะไร

    โภชนาการที่ถูกสุขลักษณะคือการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ และคุณค่าทางอาหารอย่างครบถ้วนและถูดสัดส่วน เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ในทุกๆวันนั้น ร่างกายของเราจะมีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของตัวเอง สร้างกล้ามเนื้อ กระดูก ผิวหนัง และเม็ดเลือดขึ้นใหม่ อาหารที่เรารับประทานจะไปเสริมสร้างเนื้อเยื่อใหม่ ถ้าอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ อวัยวะต่างๆในร่างกายจะอ่อนแอและช่องปากก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย ดังนั้นไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ควรได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างครบถ้วน และถูกสัดส่วน

     

    ในวัยเด็กถ้าเราไม่ได้ดูแลให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ตามโภชนาการ ฟันก็จะพัฒนาอย่างไม่สมบูรณ์ เพื่อให้ฟันอาจขึ้นมาไม่สวย ไม่ได้รูป ฟันอ่อนแอ เปราะ เพื่อฟันมีพัฒนาการที่แข็งแรง และต่อต้านกับฟันผุได้ เด็กควรได้รับอาหารที่ถูกสัดส่วน

    สารอาหารต่างๆที่ควรได้รับมีดังต่อไปนี้

    1. คาร์โบไฮเดรต ช่วยให้พลังงานแก่ร่างกาย
    2. โปรตีน ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของอวัยวะต่างๆให้สมบูรณ์
    3. แคลเซียม ช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
    4. ฟลูออไรด์ ช่วยในการป้องกันฟันผุ
    5. ฟอสฟอรัส ช่วยในเรื่องการดูแลเหงือกและฟัน

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *