• รักษารากฟัน

  Posted on October 5, 2014 by in Uncategorized
  Share Button

  รักษารากฟัน

   การรักษารากฟัน   ส่วนใหญ่เกิดจากฟันที่ผุแล้วไม่ได้รับการรักษาปล่อยทิ้งไว้นาน จนเกิดการติดเชื้อหรือลุกลามไแยังชั้่นโพรงประสาท ทำให้เกิดการอักเสบหรือเกิดหนองที่ปลายรากฟัน จนทำให้เกิดอาการปวดและมีเกิดปาก ได้
  สำหรับการรักษาในอดีตอาจจะต้องถอนฟันซีที่มีปัญหาทิ้งเพียงอย่างเดียว เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้เกิดการลุกลามไปยังฟันซี่อื่นๆได้ แต่ในปัจจุบันทางทันตแพทย์ได้มีวิธีการรักษาไม่ต้องถอนฟันซี่นั้นทิ้ง โดยการรักษารากฟันที่ติดเชื่อ ขั้นตอนในการรักษาต้องใช้เวลาและมีหลายขั้นตอน
       
  updates

   

  ขั้นตอนการรักษารากฟัน

   
  1. กรอฟันหาคลองรากฟันซึ่งเป็นรูเล็กๆ อยู่ต่อจากโพรงประสาท ถึงปลายรากฟัน
  2. ขยายคลองรากฟันให้ใหญ่ขึ้น เพื่อใช้น้ำยาล้าง ซับให้แห้ง และใส่ยาฆ่าเชื้อโรคได้
  3. ปิดโพรงประสาทฟันด้วยวัสดุอุดชั่วคราว เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ประมาณ 3 ถึง 7 วัน
  4. ล้าง และขยายคลองรากฟัน พร้อมเปลี่ยนยาฆ่าเชื้อโรคใหม่ และอุดปิดโพรงประสาทฟันด้วยวัสดุอุดชั่วคราวกลับไปอีกครั้ง ทำเช่นนี้ 4 – 5 ครั้ง จนกว่าหนองจะแห้ง ไม่มีเชื้อโรคและสิ่งสกปรกตกค้าง
  5.  เมื่อหนองแห้งไม่มีเชื้อโรคและสิ่งสกปรกตกค้าง ทันตแพทย์ก็จะทำการอุดปิดโพรงประสาทฟันถาวรโดยใช้วัสดุจำพวกยาง อุดตั้งแต่ปลายรากฟันถึงพื้นโพรงประสาทฟัน และปิดทับด้วยวัสดุทางทันตกรรมจำพวกซีเมนต์ ( Cement) และอมัลกั้ม ( Amalgum ) ซึ่งมีสีคล้ายเงินหรือกระดาษดีบุกที่หุ้มซองบุหรี่มีคุณสมบัติให้ความแข็งแรงได้ดี จึงใช้อุดฟันกรามที่ต้องรับแรงบดเคี้ยวมากๆ สำหรับฟันหน้าที่ต้องการความสวยงาม และไม่ต้องรับแรงบดเคี้ยวมาก ก็จะอุดด้วยวัสดุที่มีสีเหมือนฟันธรรมชาติ
  6.  ทันตแพทย์จะทิ้งระยะเพื่อรอดูอาการซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพของฟัน และเมื่อแน่ใจว่าการรักษารากฟันประสบความสำเร็จ ทันตแพทย์ก็จะทำการครอบฟันด้วยวัสดุตามความเหมาะสม

Comments are closed.